Uvjeti uporabe

Zahvaljujemo vam na posjetu ovoj mrežnoj stranici. Ova mrežna stranica, uključujući sve stranice na lokalnim jezicima u pojedinačnim državama i sve druge stranice, vlasništvo je društva FUJIFILM Europe te je održava i stavlja na raspolaganje javnosti isključivo društvo FUJIFILM kako bi osobama koje zanimaju korporacija FUJIFILM u Europi te proizvodi i usluge društva FUJIFILM omogućilo praktičan način traženja odgovarajućih informacija kao što su najnovije poruke za javnost, financijske informacije, ponuda proizvoda, lokalni kontaktni podaci i mrežne stranice u vlasništvu podružnica društva FUJIFILM ili njegovih distributera.

Za vaš pristup, pretraživanje i uporabu ovog mrežnog mjesta vrijede sljedeći uvjeti i odredbe te svi drugi uvjeti, odredbe ili smjernice, koji su navedeni drugdje na ovom mrežnom mjestu, kao i svi važeći zakoni, pravila i propisi, među ostalim zakoni o robnim markama, autorskim pravima, pravima na privatnost i klevetanju.

Zato vas FUJIFILM ljubazno moli da pažljivo pročitate uvjete i odredbe.

1. Uporaba ovog mrežnog mjesta

Ovi uvjeti vrijede za ovo mrežno mjesto i za sva druga mrežna mjesta koja sadrže poveznicu na njih. Na ovom mrežnom mjestu možete pronaći dodatne uvjete koji se odnose na određene stranice. Vaša uporaba takvih stranica na ovom mrežnom mjestu uređena je uvjetima i odredbama ovih stranica. Ako se pojave bilo kakve nesukladnosti između ovdje navedenih uvjeta i dodatnih uvjeta koji su navedeni drugdje na ovom mrežnom mjestu, prevladat će dodatni uvjeti.

U skladu s ovim Uvjetima i odredbama, FUJIFILM vam u okviru prava intelektualnog vlasništva FUJIFILMA dodjeljuje neisključivo, globalno i neprenosivo pravo na uporabu ovog mrežnog mjesta i njegovih sadržaja samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu uz poštovanje ograničenja i obveza utvrđenih u ovim Uvjetima i pravilima. Ne daju se daljnja prava na postignuća.

2. Prava intelektualnog vlasništva

Ako nije drugačije navedeno ili označeno, svi tekstovi, računalni programi koji su dostupni na ovoj mrežnoj stranici ili putem nje, i drugi sadržaji na ovoj mrežnoj stranici („sadržaj”), uključujući trgovačke žigove (registrirane i neregistrirane), grafike, fotografije, slike, logotipe i uslužne marke (zajedno „znakovi”), kao i izbor, raspored i „izgled i dojam” znakova i drugih sadržaja, vlasništvo su tvrtke FUJIFILM ili trećih strana koje su tvrtki FUJIFILM dopustile korištenje takvog sadržaja na ovoj mrežnoj stranici. Svi sadržaji zaštićeni su međunarodnim zakonima o autorskim pravima i trgovačkim žigovima.

3. Ograničenja uporabe sadržaja na ovom mrežnom mjestu

Osim u slučajevima koji su izričito dopušteni važećim zakonodavstvom ili su odobreni u ovom dokumentu ili drugdje na ovoj mrežnoj stranici, ili uz prethodno pisano odobrenje Društva FUJIFILM ili bilo koje treće strane koja ima takvu ovlast, ovlaštenje, naslove ili interese potrebne za izdavanje takvog pravnog odobrenja, zabranjeno vam je mijenjati, kopirati, prenositi, distribuirati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, licencirati, stvarati izvedene radove ili na neki drugi način koristiti bilo koje znakove ili drugi sadržaj dostupan na ovoj mrežnoj stranici ili putem nje u komercijalne ili javne svrhe, što među ostalim uključuje uporabu u obliku metaoznaka na drugim stranicama ili mrežnim mjestima na internetu. Nijednom odredbom u ovim uvjetima ne dodjeljuju vam se nikakva prava u vezi sa znakovima ili drugim sadržajem, koji nisu izričito navedeni u ovim uvjetima.

4. Sadržaji trećih osoba

Ova mrežna stranica može sadržavati poveznicu do mrežnih stranica i sadržaja trećih osoba („sadržaj trećih osoba”) kao uslugu za vas. Svi sadržaji trećih osoba ili mrežna mjesta trećih osoba, koji su dostupni putem poveznica na mrežnom mjestu, vanjske su informacije. FUJIFILM ne prati, ne pregledava niti ne ažurira sadržaje trećih osoba ili mrežna mjesta trećih osoba i nema nikakav nadzor nad njima. Ako nije izričito drugačije navedeno, društvo FUJIFILM ne potvrđuje i ne prihvaća sadržaje trećih osoba te ne daje nikakve izjave, jamstva ili garancije u vezi s točnošću, potpunošću, blagovremenošću ili pouzdanošću sadržaja trećih osoba. Ako koristite te poveznice i sadržaje trećih osoba, to činite na vlastitu odgovornost. Osim toga, pozivanje na bilo koje proizvode, usluge, postupke ili druge informacije s trgovačkim imenom, trgovačkim žigom, proizvođačem, dobavljačem ili na bilo koji drugi način, ne znači da ih društvo FUJIFILM podržava, sponzorira ili preporučuje.

5. Ažuriranja i revizije

Sadržaj na ovom mrežnom mjestu društvo FUJIFILM osigurava vam kao pomoć i može se promijeniti bez prethodne obavijesti. Društvo FUJIFILM može u bilo kojem trenutku i redovito mijenjati i ažurirati uvjete poslovanja i sadržaj. Preporučujemo vam da povremeno posjetite ovu stranicu i pregledate te se upoznate sa svim važećim uvjetima i odredbama te da općenito pregledate ovo mrežno mjesto i upoznate se sa svim ažuriranjima i ispravcima.

6. Nepostojanje jamstva

This website, its content, and its services are provided “as is,” without warranty of any kind, either express or implied. FUJIFILM disclaims all warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, informational content, system integration or accuracy.

7. Obratite se

Naše kontaktne podatke možete pronaći na kartici Zastupnik.